Monthly Archives: 5 сар

Монгол улсын засгийн газар, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) -ийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн зорилго нь уул уурхай болон боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих, дэд бүтцэд санхүүжилтийн эх үүсвэрээс үл хамааран хөрөнгө оруулалт хийхийг дэмжих, дэд бүтцийн төслүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлэх дотоодын чадавхыг нэмэгдүүлэхэд оршино. УУДБХОДТ нь дараах үндсэн 3

Дэлгэрэнгүй

Монгол улсын засгийн газар, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) -ийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн зорилго нь уул уурхай болон боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих, дэд бүтцэд санхүүжилтийн эх үүсвэрээс үл хамааран хөрөнгө оруулалт хийхийг дэмжих, дэд бүтцийн төслүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлэх дотоодын чадавхыг нэмэгдүүлэхэд оршино. УУДБХОДТ нь дараах үндсэн 3

Дэлгэрэнгүй

Монгол улсын засгийн газар, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) -ийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн зорилго нь уул уурхай болон боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих, дэд бүтцэд санхүүжилтийн эх үүсвэрээс үл хамааран хөрөнгө оруулалт хийхийг дэмжих, дэд бүтцийн төслүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлэх дотоодын чадавхыг нэмэгдүүлэхэд оршино. УУДБХОДТ нь дараах үндсэн 3

Дэлгэрэнгүй

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын зааг Буянтын хөндийн алтны шороон орд нь засаг захиргааны Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумдын зааг нутагт оршино. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос 250км, Дархан хотоос зүүн урагш 60 км, Шарын голын нүүрсний уурхайн тосгоноос урагш 10-12 км зайд тус тус зайд байрлана. Байгаль

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо  Сика Монголиа ХХК нь төслийн хүрээнд уул уурхай, ашигт малтмал баяжуулах үйлдвэр, дэд бүтэц, барилга барих төслүүдэд шаардлагатай, технологийн зориулалттай, бетоны нэмэлт /химийн бодис/ -уудыг үйлдвэрлэн, бетоны нэмэлт, бэхжүүлэгч зэргийг импортолж, хадгалан, худалдан борлуулна. Цаашид агуулахын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, улмаар үйлдвэрийн БОННҮ-ний хүрээнд

Дэлгэрэнгүй