Monthly Archives: 9 сар

Эрхэм хүндэт Улаанбаатар хотын Багануур, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Налайх дүүргүүд, Төв аймгийн Зуунмод, Баяндэлгэр, Алтанбулаг, Архуст, Сэргэлэн, Эрдэнэ сумын иргэд, малчид төрийн болон ТББ-ууд, ААН  та бүхнийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл болон Грийнтрендс ХХК хамтран зохион байгуулах “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий гарган авах үйлдвэр байгуулах төслийн

Дэлгэрэнгүй