Monthly Archives: 11 сар

Манай компани #Aeroqual #Ranger агаарын чанарын хэмжилтийн зөөврийн багажийг өөрийн хэрэгцээнд зориулж захиалсан ба тун удахгүй шинэ багажаараа үйлчилгээ үзүүлж эхэлнэ. Уг багаж нь агаар дах PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP зэргийг нэг дор фракцаар ялган хэмжих чадалтай, нэмэлтээр 15 төрлийн хийн бохирдуулагч хэмжих боломжтой юм. Бид эхний ээлжинд дараах үзүүлэлтүүдийг хэмжих боломжтой байгаа. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй