Байгаль орчны үнэлгээний салбарын шилдэгээр шалгарлаа

Грийнтрендс ХХК нь үүсгэн байгуулагдсаны 12 дох жилийнхээ ойн өмнө Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооны 2023 оны шилдэг байгаль орчны компаниар шалгарлаа. Мөн тус салбарт тасралтгүй 10 жилээс дээш тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсныг тодотгон Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооны батламж гардуулав.

 

 

 

Хуваалцах