Оюу Толгой ХХК-ийн (OT) Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн (ARO) тооцоог хийх гэрээний хугацааг дахин гурван жилээр сунгалаа.

Грийнтрендс ХХК нь 2020 оноос хойш Оюу Толгой ХХК-ийн (OT) Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн (ARO) тооцоог хийж эхэлсэн ба дахин гурван жилээр гэрээгээ сунгалаа. Энэ ажлын хүрээнд ОТ-ийн 2023-2025 онуудын уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн (ARO) тооцоог хийж гүйцэтгэх юм. Ингэхдээ газрын эвдрэл, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны өнөөгийн түвшинд үндэслэн ARO тооцоог СТОУС-ын НББОУС 37 ба FASB-ийн ACS 410-20-ийг харгалзан боловсруулах болно.

Зургийг: www.mining-technology.com

 

 

Хуваалцах