Monthly Archives: 3 сар

Хиймэл оюун ухаан (Artificial intelligence -AI) болон Юмсын Интернэт Технологи (Internet of Things – IoT) нь хүн төрөлхтний өмнө тулгараад буй тулгамдсан сорилтуудын нэг болох уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнийг нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйлүүдийг бууруулахад чухал хувь нэмэр оруулж, өнөөгийн хэрэглэж буй уламжлалт арга барилд хувьсгал хийж байна. Үүний нэг илрэл нь Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага (НҮБ) Уур амьсгалын

Дэлгэрэнгүй