Monthly Archives: 9 сар

Манай байгууллагын үүсгэн байгуулагч бөгөөд захирал Б.Баяржаргалын Холбоос подкастад зочноор оролцож, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний салбар болон Грийнтрендс ХХК-ийн хийж, хэрэжүүлж буй ажлуудын талаар ярилцсан яриаг та бүхэн хүлээн авна уу.

Дэлгэрэнгүй