Monthly Archives: 10 сар

Грийнтрендс ХХК нь 2022 оны 7 сард “Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн Нарийн сухайтын нүүрсний уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн (ARO) тооцоог хийх 1 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулж хамтран ажиллаж эхэллээ. Энэ ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт байрлах Нарийн сухайт уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн (ARO) тооцоог улирал тутам шинэчлэн сайжруулж, 2023 оны 7-р

Дэлгэрэнгүй