Monthly Archives: 9 сар

Монгол Улсын Грийнтрендс ХХК, Канад Улсын Ecometrix Incorporated болон GeoCentric Environmental компаниуд Монголын уул уурхай, байгалийн нөөцийн салбарт нэн шаардлагатай байгаа байгаль орчны үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлэхээр хамтын ажиллагааны түншлэл үүсгэж байгаагаа зарлаж байна. Энэхүү түншлэл нь бидний олон жилийн хамтын ажиллагаанд суурилан бий болж байгаа юм.Тус түншлэлийн хүрээнд Монгол Улс дахь манай үйлчлүүлэгч, хамтрагчид маань өндөр

Дэлгэрэнгүй