Monthly Archives: 1 сар

Грийнтрендс ХХК нь 1-р сарын 13-ны өдөр буюу Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн өдөр 9 нас хүрнэ. Бид Монгол Улсын байгаль орчны салбарт шинэ уур амьсгал, шинэлэг мэдлэгийг нэвтрүүлэх, байгаль орчин, уул уурхай, аж үйлвэрлэл, зам тээврийн салбаруудад тулгамдаж буй асуудлуудад цог шийдэл санал болгох зорилготой анх үүсгэн байгуулагдснаас хойш хэдийн 9 жилийг ардаа орхижээ. Энэ

Дэлгэрэнгүй

Грийнтрендс ХХК нь 2020 онд Оюутолгой ХХК-ийн (OT) Уурхайн хаалтын санхүүгийн (ARO) урьдчилсан тооцоог хийх хоёр жилийн хугацаатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд ОТ-ийн 2020 оны уурхайн хаалтын санхүүгийн (ARO) урьдчилсан тооцоог хийж гүйцэтгэв. Ингэхдээ газрын эвдрэл, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны өнөөгийн түвшинд үндэслэн ARO тооцоог СТОУС-ын НББОУС 37 ба FASB-ийн ACS 410-20-ийг

Дэлгэрэнгүй

БНХАУ-ын Бүс ба зам хөтөлбөрт хамрагдаж буй дэлхийн 65 улсын байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тогтолцоог судлан, чанарын үнэлгээ өгсөн судалгааг харлаа. Монгол улс нийт оноогоороо 51-р байрт, Зүүн, зүүн-өмнөд Азийн бүс нутагтаа 13 улсаас 12-т жагсажээ. Харин тухайлсан 5 үзүүлэлтээр нь ангилан харвал: Хууль эрхзүй – 27-р байрт Удирдлага, зохион байгуулалт – 64-р байрт Байгаль

Дэлгэрэнгүй

Грийнтрендс ХХК нь 2016 оноос хойш Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуультай хамтарч Монгол Улсад шинэ үеийн инженерүүдийг бэлтгэх, хэрэглээний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжиж ирсэн. Тус хамтын ажиллагааны хүрээнд нийт 2 оюутан ажлын байрны практик дадлагажих хөтөлбөрт хамрагдсан ба 1 шинэ төгсөгч мэргэжилтэнд ажлын байраар ханган ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй