Yearly Archives: 2023

Грийнтрендс ХХК нь үүсгэн байгуулагдсаны 12 дох жилийнхээ ойн өмнө Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооны 2023 оны шилдэг байгаль орчны компаниар шалгарлаа. Мөн тус салбарт тасралтгүй 10 жилээс дээш тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсныг тодотгон Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооны батламж гардуулав.      

Дэлгэрэнгүй

Грийнтрендс ХХК нь 2020 оноос хойш Оюу Толгой ХХК-ийн (OT) Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн (ARO) тооцоог хийж эхэлсэн ба дахин гурван жилээр гэрээгээ сунгалаа. Энэ ажлын хүрээнд ОТ-ийн 2023-2025 онуудын уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн (ARO) тооцоог хийж гүйцэтгэх юм. Ингэхдээ газрын эвдрэл, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны өнөөгийн түвшинд үндэслэн ARO тооцоог СТОУС-ын НББОУС

Дэлгэрэнгүй

Грийнтрендс ХХК нь 2022 оны 7 сард “Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн Нарийн сухайтын нүүрсний уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн (ARO) тооцоог хийх 1 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулж, хамтран ажиллалаа. Энэ ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт байрлах Нарийн сухайт уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн (ARO) тооцоог улирал тутам шинэчлэн сайжруулж, 2023 оны 12-р сард

Дэлгэрэнгүй

Манай компани #Aeroqual #Ranger агаарын чанарын хэмжилтийн зөөврийн багажийг өөрийн хэрэгцээнд зориулж захиалсан ба тун удахгүй шинэ багажаараа үйлчилгээ үзүүлж эхэлнэ. Уг багаж нь агаар дах PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP зэргийг нэг дор фракцаар ялган хэмжих чадалтай, нэмэлтээр 15 төрлийн хийн бохирдуулагч хэмжих боломжтой юм. Бид эхний ээлжинд дараах үзүүлэлтүүдийг хэмжих боломжтой байгаа. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй

Грийнтрендс ХХК нь захиалагчийн хүсэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан ОУ-ын болон дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагуудад Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын /БОНЗ/ эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ, БОНЗ гүйцэтгэлийн магадлан шинжилгээ болон бусад эрсдэл өндөр салбарын байгууллагуудад үүссэн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн бодит шийдлүүдийг санал болгож, БОНЗ удирдлага хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зөвлөх үйлчилгээ, сургалтын үйл ажиллагаа эхлүүлээд байна.  Грийнтрендс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Дэлгэрэнгүй