Оюу Толгой ордоос зэс-алт олборлох, боловсруулах төслийн уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх

Энэхүү ажлын хүрээнд Оюу Толгой ХХК-ийн Уурхайн Хаалтын Төлөвлөгөө болон холбогдох зардлын тооцоог шинэчлэгдсэн уурхайн ашиглалт болон хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө, ТЭЗҮ- болон шинэчлэгдэн батлагдсан олон улсын, үндэсний дүрэм журам, Рио Тинто Группын хаалтын стандартын шаардлагад уялдуулах хянаж, шинэчлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх юм.

 

Захиалагч: ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Төслийн санхүүжүүлэгч: ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Төслийн онцлог: Оюу Толгой ордоос зэс-алт олборлох, боловсруулах төслийн хаалтын төлөвлөгөө
Төслийн үр дүн: Шинэчлэн, сайжруулсан уурхайн хаалтын төлөвлөгөө
Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2023 оны 01 сар – 2023 оны 07 сар
Хуваалцах